Leiden Scientific educatief
Volgende

Na software programma's voor de ruimtevaart, bruggen, sluizen en de betonverwerkende industrie ontwikkeld te hebben, heeft Leiden Scientific nu ook software en besturingen met een educatief karakter gemaakt.

Het museum Naturalis te Leiden heeft ons verzocht om de besturing van elf dierenpoppen te realiseren.

Deze dierenpoppen staan opgesteld in het zogenaamde dierenrestaurant in de afdeling 'Kijkje Aarde'. De bedoeling is dat kinderen deze verschillende dieren het goede voedsel aanbieden.

Is het voor het bewuste dier het goede voedsel dan doet deze de bek open zodat het voedsel in de bek gestopt kan worden, is het echter het verkeerde voedsel dan schudt het dier nee.

Een gedeelte van de dierenopstelling in het museum
Volgende